ZEMĚDÝMOVITÉ(Fumariaceae)

-podobné mákovitým, ale nemají mléčnice
-v jejich pletivech senachází idioblasty=jednotlivé buňky obsahující alkaloidy
-zástupci

  1. ZEMĚDÝM LÉKAŘKSÝ
  2. SRDCOVKA NÁDHERNÁ
  3. DYMNIVKA DUTÁ
-příbuzné rostliny
  1. MAHONIE ASMÍNOLISTÁ

HLAVNÍ STRANA
DVOUDĚLOŽNÉ
JEDNODĚLOŽNÉ