LEKNÍNOVITÉ(Nymphaeaceae)

-vodní byliny
-mají dve dělohy
-cévní svazky

-květy -plody -opylení -rozširování plodů -výskyt -zástupci
  1. LEKNÍN BĚLOSTNÝ

  2. LEKNÍN LOTOS
  3. STULÍK ŽLUTÝ
  4. VIKTORIE AMAZONSKÁ(královská)
  5. VIKTORIE CRUZOVA

HLAVNÍ STRANA
DVOUDĚLOŽNÉ
JEDNODĚLOŽNÉ